Check Full GSX + Sold by (mạng gốc) + Case sửa chữa

50.000 VND

Thời gian ước tính 1-72 Giờ

Đầy đủ thông tin GSX bao gồm:

Nhà mạng & quốc gia phân phối, trạng thái kích hoạt gốc, đang áp dụng và tiếp theo.

Tình trạng đổi trả bảo hành ( nếu có ).

Part Description: Kiểu máy
Initial Activation Policy ID: Nhà mạng gốc
Initial Activation Policy: Mã của nhà mạng gốc.
Last Applied Activation policy ID: Mã nhà mạng đang áp dụng   
Last Applied Activation Policy: Nhà mạng đang sử dụng.
Next Activation Policy ID: Mã nhà mạng kích hoạt tiếp theo.
Next Activation Policy: Nhà mạng kích hoạt tiếp theo.
First Activation Date: Ngày kích hoạt đầu tiên.
Last Activation Date: Ngày kích hoạt gần đây nhất.  
Last Restore Date: Ngày restore gần đây nhất. 
Wi-Fi Mac Address: Địa chỉ MAC wifi theo máy.| Có thể không có.
Software Version: Phiên bản hệ điều hành iOS đang sử dụng.
Software Build  16F156 
Unlock Date: Ngày mở khoá.
Carrier: Mở khoá từ nhà mạng.
Unlocked: true = quốc tế | False = khoá mạng
Product Sold By: Nơi xuất bán máy. | Có thể không có.
Apple Limited Warranty Coverage End Date: Ngày hết hạn bảo hành.
Estimated Purchase Date: Ngày mua máy.
Purchased In: Quốc gia nơi xuất bán. | Có thể không có.

 

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày48.000 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày46.000 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày42.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày38.000 VND