Kiểm tra nhà mạng chuẩn GSX Apple

100.000 VND

Thời gian ước tính 3-10 Ngày

Kiểm tra chi tiết nhà mạng iPhone / iPad đúng chuẩn GSX. 

IMEI: 35444XXXXXXXXXXX

Part Description: Kiểu máy.

Initial Activation Policy ID: Chính sách kích hoạt ban đầu = Nhà mạng gốc.

Activation Policy Description: US AT&T Activation Policy.

Applied Activation Policy ID:

Applied Activation Policy Description: Chính sách kích hoạt đang áp dụng. Nếu Whitelisted SIM Policy = Kích hoạt bằng sim ghép.

Next Tether Policy ID: 2303

Next Tether Activation Policy Description: Chính sách kích hoạt tiếp theo. Nếu ra tên nhà mạng nào là lock nhà mạng đó.

First Unbrick Date: Ngày kích hoạt đầu tiên.

Last Unbrick Date: Ngày kích hoạt gần nhất.

Unlocked: true = đã kích hoạt, false = khoá mạng.

Không bao gồm kiểm tra blacklist, nợ cước của các nhà mạng.

Dịch vụ không hoạt động vào cuối tuần. Các đơn gửi vào cuối tuần sẽ được trả trong ngày làm việc kế tiếp.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày98.000 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày96.000 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày94.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày90.000 VND