Kiểm tra iPhone Locked / Quốc tế tất cả Model

2.000 VND

Thời gian 1-3 Phút

Kiểm tra tình trạng iPhone Locked = bản khoá mạng / Unlocked = quốc tế.

Không bao gồm thông tin nhà mạng. Nguồn trực tiếp GSX. Kết quả chính xác 100%.

Nếu kết quả là Locked (Blocked by Apple) = Khóa active bởi Apple hãy  Kiểm tra nhà mạng  để biết rõ hơn.

 

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Gói Pro30300.000 VND cho 30 ngày1.300 VND
Gói Vip301.500.000 VND cho 30 ngày500 VND
Đồng20.000 VND cho 1 ngày1.700 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày1.500 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày1.300 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày1.000 VND