Kiểm tra ngày kích hoạt & bảo hành iPhone/iPad/iPod/iWatch[IMEI]

2.000 VND

Thời gian ước tính 1-5 Phút

Không áp dụng cho máy trả bảo hành

Model: iPhone XS Max 64GB Space Gray
IMEI: 3572650980XXXX
Activated: Yes
Estimated Purchase Date: 2019-01-26
Valid Purchase Date: Yes
Repairs & Service Coverage: 2020-01-25
Days Remaining: 102
Telephone Technical Support: Expired
AppleCare: No
Refurbished: No
Replaced: No
Loaner: No

 

Liên hệ với chúng tôi qua Page Phường Táo để được set giá tốt nếu bạn có đơn lớn hoặc về hàng thường xuyên.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Gói Pro30300.000 VND cho 30 ngày1.500 VND
Gói Vip301.500.000 VND cho 30 ngày500 VND
Đồng20.000 VND cho 1 ngày1.800 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày1.600 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày1.200 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày1.000 VND