Kiểm tra nhà mạng gốc + thông tin tổng quát của iPhone / iPad [SOLD BY]

40.000 VND

Thời gian 1-60 Phút

Dịch vụ kiểm tra nơi bán ra [ Sold to] dành cho các bạn muốn mở khoá iCloud hoặc kiểm tra nhà mạng gốc

Thông tin kết quả bao gồm:

Kiểu máy - Tình trạng iCloud - Bảo hành - Ngày mua - Nơi bán ra - Quốc gia nơi bán máy.

Không áp dụng cho máy trả bảo hành.Thông tin máy trả bảo hành sẽ không có Sold by và Coverage.

Find My iPhone = Tình trạng iCloud. Off = tắt | On = bật
Replaced Device: NO = Chưa bị thay thế | Yes = đã đổi trả bảo hành
Product Sold By= Bán ra bởi Apple Store hoặc nhà mạng. VD: VERIZON WIRELESS - D239301
Purchase Country= Quốc gia bán ra
Estimated Purchase Date = Ngày mua máy
Coverage Start = Ngày bắt đầu bảo hành
Coverage End = Ngày hết bảo hành
Sim-Lock: Unlocked = Quốc tế | Locked = Khóa mạng

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày38.000 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày36.000 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày34.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày33.000 VND