Kiểm tra tình trạng iPhone mạng Cricket USA

15.000 VND

Thời gian ước tính 15-30 Phút

Dịch vụ kiểm tra tình trạng iPhone lock mạng Cricket. Nếu phù hợp sẽ tự động báo giá Unlock ngay phía dưới dịch vụ liên quan.

Trước khi sử dụng dịch vụ, bạn cần biết chính xác nhà mạng Cricket. Sử dụng dịch vụ >> Kiểm tra nhà mạng iPhone. Không sử dụng kết quả kiểm tra nhà mạng từ các trang web ngoài PhuongTao.Com.

Nếu từ chối Not Found = Máy US reseller / Tân trang / Trả bảo hành.

Nếu từ chối Not Eligible sẽ thông báo ngày còn lại để kích hoạt. ( Never active = chưa từng kích hoạt sim nhà mạng, sử dụng sim AT&T hoặc Cricket để kích hoạt lại).

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày14.000 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày12.000 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày10.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày8.000 VND

Kiểm tra tình trạng + Blacklist