Kiểm tra tình trạng sạch / nợ cước mạng Verizon USA

8.500 VND

Thời gian 1-5 Phút

Dịch vụ kiểm tra tình trạng sạch cước / nợ cước / báo mất mạng Verizon US.

Không đặt hàng dịch vụ này nếu bạn chưa có kết quả kiểm tra nhà mạng tại PhuongTao.Com

Kết quả từ dịch vụ này không thay thế cho kết quả kiểm tra nhà mạng.

Hệ thống tự động báo giá Unlock nếu có kết quả phù hợp.

Để unlock các bạn cần check thêm Kiểm tra Blacklisted iPhone ( sẽ có trường hợp máy nợ cước dính blacklisted).

Những máy đã kích hoạt sim Verizon trên 60 ngày sẽ được mở khoá miễn phí. Bạn có thể kiểm tra tình trạng Simlock bằng dịch vụ Tự kiểm tra Locked / Quốc tế trong 7 ngày.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Gói Pro30300.000 VND cho 30 ngày5.800 VND
Gói Vip301.500.000 VND cho 30 ngày3.500 VND
Đồng20.000 VND cho 1 ngày7.800 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày7.300 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày6.300 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày5.800 VND