Check nhà mạng iPhone + iCloud + BH + Full Blacklist GSMA PRO

15.000 VND

Thời gian ước tính 1-5 Phút

Dịch vụ kiểm tra iPhone để biết được các thông tin như nhà mạng + sim lock + iCloud + bảo hành + Apple Care + Biết được máy tân trang / Trả bảo hành + Full GSMA Pro ( Lịch sử blacklist của IMEI).

Hỗ trợ: Tất cả model iPhone. Chuyên dùng cho các máy Mỹ,Canada, Anh, Úc, Nam Mỹ. Không khuyên dùng cho các máy Nhật, Hàn,..

Ví dụ mẫu:

Model: iPhone 7 Plus 256GB Rose Gold
IMEI: 35917407074XXXX
MEID: 3591740707XXXX
Serial Number: C39XXXXHFY5
Network: Cellular
Model Number: A1661
Identifier: iPhone9,2
Activated: Yes
Estimated Purchase Date: 2016-10-25
Valid Purchase Date: Yes
Repairs & Service Coverage: Expired
Telephone Technical Support: Expired
AppleCare: No
Refurbished: No
Replaced: No
Loaner: No
Find my iPhone: Off
Carrier: Unlocked = Máy quốc tế  hoặc tên nhà mạng / chính sách khoá mạng.
SIMLock Status: Unlocked = Máy quốc tế | Locked = Máy khoá mạng.
Repair Status: None = Chưa sửa chữa | Once repair = Đã sửa chữa.
Blacklist Status: Blacklisted | Lịch sử Blacklist của nhà mạng. Nếu Clean chưa có dữ liệu GSMA, có thể sử dụng máy tại nước ngoài.
Blacklisted By: AT&T Mobility
Blacklisted Country: United States
Blacklisted On: 2019-03-02 01:09:21
Removed By: AT&T Mobility
Removed Country: United States
Removed On: 2019-05-15 01:47:29
Blacklisted By: AT&T Mobility
Blacklisted Country: United States
Blacklisted On: 2019-05-22 01:48:08
Manufacturer: Foxconn
Manufacture Date: 2016-09-09

Tình trạng GSMA = Tình trạng Blacklist GSMA áp dụng tại các nước Châu Mỹ, châu Âu & Úc, không có lịch sử tại Châu Á. Nếu Blacklisted sẽ không sử dụng được mạng tại các quốc gia có tham gia trong liên minh GSMA.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày14.000 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày13.000 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày12.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày10.000 VND
Gói Vip301.500.000 VND cho 30 ngày8.000 VND