Check nhà mạng iPhone + iCloud + BH + Blacklist PRO

20.000 VND

Thời gian ước tính 1-5 Phút

Dịch vụ kiểm tra iPhone để biết được các thông tin như nhà mạng + sim lock + iCloud + bảo hành + Apple Care + Biết được máy tân trang / Trả bảo hành + Full GSMA Pro ( Lịch sử blacklist của IMEI).

Hỗ trợ: Tất cả model iPhone.

Ví dụ mẫu:

Model: iPhone 7 Plus 256GB Rose Gold
IMEI: 35917407074XXXX
MEID: 3591740707XXXX
Serial Number: C39XXXXHFY5
Network: Cellular
Model Number: A1661
Identifier: iPhone9,2
Activated: Yes
Estimated Purchase Date: 2016-10-25
Valid Purchase Date: Yes
Repairs & Service Coverage: Expired
Telephone Technical Support: Expired
AppleCare: No
Refurbished: No
Replaced: No
Loaner: No
Find my iPhone: Off
Carrier: Unlocked = Máy quốc tế  hoặc tên nhà mạng / chính sách khoá mạng.
SIMLock Status: Unlocked = Máy quốc tế | Locked = Máy khoá mạng.
Repair Status: None = Chưa sửa chữa | Once repair = Đã sửa chữa.
Blacklist Status: Blacklisted | Lịch sử Blacklist của nhà mạng. Nếu Clean chưa có dữ liệu GSMA, có thể sử dụng máy tại nước ngoài.
Blacklisted By: AT&T Mobility
Blacklisted Country: United States
Blacklisted On: 2019-03-02 01:09:21
Removed By: AT&T Mobility
Removed Country: United States
Removed On: 2019-05-15 01:47:29
Blacklisted By: AT&T Mobility
Blacklisted Country: United States
Blacklisted On: 2019-05-22 01:48:08
Manufacturer: Foxconn
Manufacture Date: 2016-09-09

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Gói Vip301.500.000 VND cho 30 ngày12.000 VND
Đồng20.000 VND cho 1 ngày19.000 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày17.000 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày16.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày15.000 VND