Check nhà mạng + iCloud + Blacklist + BH + ngày SX [SERIAL]

GiáĐồngBạcVàngBạch Kim
8.990 VND7.990 VND7.490 VND6.990 VND6.490 VND

Thời gian: 1-5 Phút

Hỗ trợ tất cả model iPhone / iPad [Hỗ trợ tất cả model đời mới] từ iPhone 4s/5/5s/5c/SE/6/6+/6s/6s+/7/7+/8/8+/X/Xs/XsMax/Xr

Sau khi có kết quả, bạn cần kiểm tra tình trạng nợ cước / sạch cước / báo mất theo từng nhà mạng: 

  1. Kiểm tra Mạng AT&T Tự Unlock nếu sạch cước
  2. Kiểm tra Mạng T-Mobile USA
  3. Kiểm tra Nợ cước/Báo mất + SPCS đầy đủ của nhà mạng Sprint
  4. Kiểm tra Nợ cước / Báo mất mạng Verizon USA
  5. Kiểm tra Blacklist các nhà mạng Anh UK
  6. Kiểm tra các nhà mạng Canada

Ví dụ:

Model: iPhone XS Max 512GB Silver
IMEI: 357262090xxxxx
IMEI2: 35726209xxxx
MEID: 3572620xxxxx
Serial Number: C39XL0XXXXXX
Network: Cellular
Identifier: iPhone11,6
Activated: Yes
Estimated Purchase Date: 2018-12-26
Valid Purchase Date: Yes
Repairs & Service Coverage: 2019-12-25
Days Remaining: 364
Telephone Technical Support: 2019-03-25
AppleCare: No
Refurbished: No
Replaced: No
Find my iPhone: Off
iCloud Status: Off
Carrier: US AT&T Activation Policy
SIMLock Status: Locked
Model Number: A1921
Part Number: MT632LL/A | Sẽ không có thông tin khi iCloud ở chế độ Lost Mode
Product Type: Retail
Purchase Country: United States | Quốc gia mua máy. Sẽ không có thông tin khi iCloud ở chế độ Lost Mode
Repair Status: None
Blacklisted: Clean = Không bị báo mất, có thể sử dụng mạng bình thường tại Mỹ & Canada| Blacklisted= Máy không sử dụng được mạng tại Mỹ & Canada. Không phải tình trạng nợ cước của nhà mạng
Manufacturer: Foxconn
Manufacture Date: 2018-10-21
Loaner: N

Thông tin nhà mạng có thể bị sai khi là máy trả bảo hành, tân trang, tái chế.

Đăng ký

hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

Xem đầy đủ


Check nhà mạng & Blacklist