Check nhà mạng + iCloud + BH[SERIAL]

15.000 VND

Thời gian ước tính 1-5 Phút

Sau khi có kết quả, bạn cần kiểm tra tình trạng nợ cước / sạch cước / báo mất theo từng nhà mạng: 

Ví dụ:

Model: Đôi khi sai do TAC cố định.
IMEI: 357262090xxxxx
IMEI2: 35726209xxxx
MEID: 3572620xxxxx
Serial Number: C39XL0XXXXXX
Network: Cellular
Identifier: iPhone11,6
Activated: Yes
Estimated Purchase Date: 2018-12-26
Valid Purchase Date: Yes
Repairs & Service Coverage: 2019-12-25
Days Remaining: 364
Telephone Technical Support: 2019-03-25
AppleCare: No
Refurbished: No
Replaced: No
Find my iPhone: Off
iCloud Status: Off
Carrier: US AT&T Activation Policy
SIMLock Status: Locked
Repair Status: None
Manufacturer: Foxconn
Manufacture Date: 2018-10-21
Loaner: N

GSMA Blacklisted ( nếu có) : Clean = Không bị báo mất, có thể sử dụng mạng bình thường tại Mỹ & Canada| Blacklisted= Máy không sử dụng được mạng tại Mỹ & Canada. Không phải tình trạng nợ cước của nhà mạng

Thông tin nhà mạng có thể bị sai khi là máy trả bảo hành, tân trang, tái chế.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày14.000 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày13.000 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày12.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày10.000 VND