Dịch vụ xoá báo mất mạng AT&T USA [Lost_or_Stolen]

1.300.000 VND

Thời gian 5-15 Ngày

Dịch vụ xoá báo mất mạng AT&T USA . Sau khi xoá báo mất có thể Unlock ở dạng khác. Nếu máy còn nợ cước thì sẽ trở về trạng thái nợ cước, máy hết hợp đồng sẽ có cơ hội được Unlock miễn phí.

Chỉ đặt đơn khi bạn đã kiểm tra nhà mạng tại PhuongTao.Com đúng chuẩn AT&T USA sau đó kiểm tra tình trạng AT&T báo kết quả Lost_or_Stolen . 

Sau khi có thông báo đơn thành công, các bạn có thể kiểm tra lại tình trạng AT&T. Tuỳ theo từng trường hợp, các bạn có để đặt đơn Unlock theo từng tình trạng. Máy có thể quay lại trạng thái báo mất bất cứ khi nào.

Dịch vụ không bảo hành. Không phải dịch vụ Unlock. Không hoàn tiền trong bất cứ trường hợp sai sót nào. Cân nhắc trước khi đặt hàng!!

Những máy có bảo hiểm báo tình trạng Blacklist: insurance AT&T không làm dịch vụ này. 

 

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm

AT&T USA iPhone