Kiểm tra Full GSX

40.000 VND

Thời gian 1-48 Giờ

Kiểm tra chi tiết của iPhone/iPad GSX. Không làm việc thứ 7, chủ nhật.

IMEI: 35444XXXXXXXXXXX

Part Description: Kiểu máy.

Initial Activation Policy ID: Chính sách kích hoạt ban đầu = Nhà mạng gốc.

Activation Policy Description: US AT&T Activation Policy.

Applied Activation Policy ID:

Applied Activation Policy Description: Chính sách kích hoạt đang áp dụng.

Next Tether Policy ID: 2303

Next Tether Activation Policy Description: Chính sách kích hoạt tiếp theo. Nếu ra tên nhà mạng nào là lock nhà mạng đó.

First Unbrick Date: Ngày kích hoạt đầu tiên.

Last Unbrick Date: Ngày kích hoạt gần nhất.

Unlocked: true = quốc tế, false = khoá mạng.

Không bao gồm kiểm tra blacklist, nợ cước của các nhà mạng.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày35.000 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày30.000 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày28.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày26.000 VND