IPAD A5 SERIAL+WIFI+BT NAND [ iPad 2/3/4/mini]

140.000 VND

Thời gian 1-24 Giờ

Dịch vụ mua serial + wifi + bluetooth cho iPad CPU A5/A5X/A6X mở iCloud. Để đặt hàng các bạn chỉ cần nhập SERIAL bất kỳ.

Hỗ trợ: iPad  iPad 2/3/4/mini.

Không hỗ trợ: iPad Air/iPad Air2/iPad 2017/iPad 2018 iPad mini2/iPad mini3/iPad mini4/iPad Pro.

Nếu bản 4G/LTE thì chuyển về Wifi rồi nạp sẽ active được.

Nhận được mã các bạn nạp luôn và nhập iCloud vào. Tránh sự cố đáng tiếc không mong muốn xảy ra.

Kết quả trả về: Serial + MAC Wifi + MAC Bluetooth với model bất kỳ.

Không hoàn tiền trong bất cứ trường hợp nào.

Register

or login if you already have an account.

View full list here

GóiGiá góiGiá được giảm