IPAD A7 SERIAL+WIFI+BT NAND

115.000 VND

Thời gian 1-15 Phút

Dịch vụ mua serial + wifi + bluetooth cho iPad CPU A7. Để đặt hàng các bạn chỉ cần serial bất kỳ vào ô SERIAL

Nếu iPad bản 4G/LTE hãy chuyển về Wifi rồi nạp lại serial và kích hoạt. Chuyển như nào thì PhuongTao không rõ cool

Nhận được mã các bạn nạp luôn và nhập iCloud vào. Không hoàn tiền trong bất cứ trường hợp nào.

Register

or login if you already have an account.

View full list here

GóiGiá góiGiá được giảm