IPAD A8 SERIAL+WIFI+BT NAND [ Mini1/Mini4/Air2/Gen 5/Pro]

90.000 VND

Thời gian ước tính 1-3 Phút

Dịch vụ mua serial + wifi + bluetooth cho iPad CPU A8 mở iCloud. Để đặt hàng các bạn chỉ cần nhập SERIAL bất kỳ.

Hỗ trợ: iPad mini 1, mini 4 , iPad air 2, Gen 5 2017/2018, Pro 9.7, Pro 10.5, Pro 12.9

Nếu bản 4G/LTE thì chuyển về Wifi rồi nạp sẽ active được.

Nhận được mã các bạn nạp luôn và nhập iCloud vào. Tránh sự cố đáng tiếc không mong muốn xảy ra.

Kết quả trả về: Serial + MAC Wifi + MAC Bluetooth với model bất kỳ.

Không hoàn tiền trong bất cứ trường hợp nào.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm