Kiểm tra bảo hành và phân phối điện thoại Xiaomi

3.500 VND

Thời gian ước tính 1-5 Phút

Dịch vụ kiểm tra bảo hành Xiaomi.

Model: Kiểu máy + màu sắc + dung lượng.
Purchase Date: Ngày mua.
Purchase Country: Quốc gia nơi phân phối.
Coverage End Date: Ngày hết hạn bảo hành.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm