Kiểm tra bảo hành và phân phối điện thoại Samsung

10.000 VND

Thời gian ước tính 1-5 Phút

Dịch vụ kiểm tra bảo hành và phân phối điện thoại SamSung. Thông tin được cấp API trực tiếp từ Samsung.

Kết quả bao gồm: IMEI + Serial + Model Number + Model Name + Warranty Status + Manufacturer + Carrier + Sold By + Ship To

 

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày9.000 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày8.500 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày7.500 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày7.000 VND