Kiểm tra iCloud + Quốc gia + BH iPhone / iPad [IMEI]

GiáĐồngBạcVàngBạch Kim
4.990 VND4.490 VND3.990 VND3.490 VND2.990 VND

Thời gian: 1-5 Phút

Dịch vụ kiểm tra thông tin nguồn gốc máy: Quốc gia nơi bán ra - Ngày kích hoạt - Ngày hết hạn bảo hành.

Cần thiết để cung cấp cho khách hàng khi bán máy hoặc làm các dịch vụ mở iCloud.

Các thông tin phụ kèm theo bao gồm:

Model: Kiểu máy.
SN: Serial 
Find My iPhone: Tình trạng iCloud.
Coverage Status: Tình trạng bảo hành.
Purchase Country: Quốc gia bán máy.
Estimated Purchase Date: Ngày mua ( ước tính - có thể chênh lệch ngày do lệch múi giờ)
Registration Date: Ngày kích hoạt.
 

Register

or login if you already have an account.

XEM NGAY BẢNG GIÁ