Kiểm tra iPhone mạng Docomo [Tự Unlock nếu sạch cước - Auto24/7]

30.000 VND

Thời gian ước tính 1-5 Phút

Dịch vụ kiểm tra iPhone mạng Docomo từ iPhone 6s đến Xs/XsMAX/Xr/11/11Pro/11ProMax.

Vui lòng Kiểm tra nhà mạng chuẩn Docomo trước khi đặt hàng. Mọi kết quả trả về đều bị trừ tiền. Cân nhắc trước khi sử dụng!

Sai mạng không hoàn tiền.

Unlocked = Đơn thành công, máy đã lên quốc tế. Kiểm tra lại tình trạng bằng >> Dịch vụ kiểm tra iPhone Locked / Unlocked.

Not eligible = Chưa đủ điều kiện / không phù hợp để unlock.

Các lý do chưa đủ điều kiện: Máy trả bảo hành / Sai nhà mạng / Chưa xong hợp đồng / Chưa kích hoạt sim nhà mạng Docomo hoặc Chưa kích hoạt đủ 100 ngày. 

Dịch vụ chạy tự động 24/7. Không hạn chế số lượng đơn. Nhà mạng bảo trì định kỳ mỗi thứ 3 hàng tuần. Kết quả sẽ được gửi vào ngày kế tiếp.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày28.000 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày26.000 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày24.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày22.000 VND

Kiểm tra tình trạng + Blacklist