Kiểm tra iPhone mạng Docomo [Tự Unlock nếu sạch cước]

15.000 VND

Thời gian 1-24 Giờ

Dịch vụ kiểm tra iPhone mạng Docomo từ iPhone 6s đến Xs/XsMAX/Xr.

Vui lòng Kiểm tra nhà mạng chuẩn Docomo trước khi đặt hàng. Mọi kết quả trả về đều bị trừ tiền. Cân nhắc trước khi sử dụng!

Nhà mạng bảo trì định kỳ mỗi thứ 3 hàng tuần. Kết quả sẽ được gửi vào ngày kế tiếp.

Sai mạng không hoàn tiền.

Unlocked = Đơn thành công, máy đã lên quốc tế. Kiểm tra lại tình trạng bằng >> Dịch vụ kiểm tra iPhone Locked / Unlocked.

Not eligible = Chưa đủ điều kiện / không phù hợp để unlock.

Mọi thắc mắc liên quan đến đơn hàng. Vui lòng liên hệ trực tiếp qua page Phường Táo .

 

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày14.000 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày12.000 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày10.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày9.000 VND