Kiểm tra tình trạng Locked / Quốc tế của iPhone

1.000 VND

Thời gian ước tính 1-3 Phút

Kiểm tra tình trạng iPhone Locked = bản khoá mạng / Unlocked = quốc tế.

Không bao gồm thông tin nhà mạng. Nguồn trực tiếp GSX. Kết quả chính xác 100%.

Nếu là máy Locked, các bạn sử dụng các dịch vụ dưới đây để kiểm tra nhà mạng:

 - Kiểm tra nhà mạng iPhone giá rẻ [Dịch vụ gần chuẩn như GSX đến 95%].

- Kiểm tra nhà mạng iPhone + iCloud + Bảo hành + Blacklisted GSMA.

Nếu kết quả là Locked (Blocked by Apple) = Khóa active bởi Apple. 

Theo dõi tình trạng liên tục trong 7 ngày bằng dịch vụ Theo dõi Locked / Unlocked trong 7 ngày.

Để kiểm tra nguồn gốc máy, sử dụng dịch vụ >> Kiểm tra nhà mạng gốc iPhone.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày900 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày800 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày700 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày600 VND