Kiểm tra iPhone Locked / Quốc tế hỗ trợ tất cả Model

2.000 VND

Thời gian 1-3 Phút

Kiểm tra tình trạng iPhone Locked = bản khoá mạng / Unlocked = quốc tế.

Không bao gồm thông tin nhà mạng. Nguồn trực tiếp GSX

Kết quả chính xác 100%

Nếu kết quả là Locked (Blocked by Apple) = Khóa active bởi Apple hãy  Kiểm tra nhà mạng  để biết rõ hơn.

Mọi thắc mắc nếu có sai sót, sự cố các bạn liên hệ qua Page Phường Táo.

Chúng tôi cung cấp gói check không giới hạn giá hợp lý cho các đơn lớn và server có kết nối API.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Gói Pro30300.000 VND cho 30 ngày800 VND
Đồng20.000 VND cho 1 ngày1.300 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày1.200 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày1.100 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày1.000 VND