Kiểm tra tình trạng Locked / Quốc tế của iPhone

2.000 VND

Thời gian ước tính 1-3 Phút

Kiểm tra tình trạng iPhone Locked = bản khoá mạng / Unlocked = quốc tế.

Không bao gồm thông tin nhà mạng. Nguồn trực tiếp GSX. Kết quả chính xác 100%.

Nếu là máy Locked, các bạn sử dụng các dịch vụ dưới đây để kiểm tra nhà mạng:

 - Kiểm tra nhà mạng iPhone giá rẻ [Dịch vụ gần chuẩn như GSX đến 95%].

- Kiểm tra nhà mạng iPhone + iCloud + Bảo hành + Blacklisted GSMA.

Nếu kết quả là Locked (Blocked by Apple) = Khóa active bởi Apple. 

Theo dõi tình trạng liên tục trong 7 ngày bằng dịch vụ Theo dõi Locked / Unlocked trong 7 ngày.

Để kiểm tra nguồn gốc máy, sử dụng dịch vụ >> Kiểm tra nhà mạng gốc iPhone.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Gói Pro30300.000 VND cho 30 ngày1.300 VND
Gói Vip301.500.000 VND cho 30 ngày500 VND
Đồng20.000 VND cho 1 ngày1.700 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày1.500 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày1.300 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày1.000 VND