Kiểm tra iPhone Locked / Quốc tế hỗ trợ tất cả Model

GiáĐồngBạcVàngBạch Kim
2.500 VND2.200 VND1.900 VND1.500 VND1.300 VND

Thời gian: 1-3 Phút

Kiểm tra tình trạng iPhone Locked = bản khoá mạng / Unlocked = quốc tế.

Không bao gồm nhà mạng. Nguồn trực tiếp GSX

Kết quả chính xác 100%

Nếu kết quả là Locked (Blocked by Apple) = Khóa active bởi Apple hãy  Kiểm tra nhà mạng  để biết rõ hơn.

Đăng ký

hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

Xem đầy đủ


Check nhà mạng & Blacklist