Kiểm tra iPhone Locked / Quốc tế hỗ trợ tất cả Model

2.500 VND

Thời gian 1-3 Phút

Kiểm tra tình trạng iPhone Locked = bản khoá mạng / Unlocked = quốc tế.

Không bao gồm thông tin nhà mạng. Nguồn trực tiếp GSX

Kết quả chính xác 100%

Nếu kết quả là Locked (Blocked by Apple) = Khóa active bởi Apple hãy  Kiểm tra nhà mạng  để biết rõ hơn.

Để lọc máy AT&T bạn có thể dùng 2 dịch vụ:

- Lọc AT&T nhanh. 3-5 phút

- Lọc  AT&T chậm. 1-5 ngày.

Register

or login if you already have an account.

View full list here

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày2.200 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày1.900 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày1.500 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày1.300 VND

Check nhà mạng & Blacklist