Kiểm tra máy trả bảo hành

35.000 VND

Thời gian 1-12 Giờ

Kết quả trả về IMEI + seri + ngày đổi trả. Không hoàn tiền trong bất cứ trường hợp nào.

Ví dụ:

DNPWQ1EXXXX 35485609311xxxx Active 08/03/18 = Máy đổi trả

F2LW6JNXXX 3548420919xxxx0 Original 08/03/18  = Máy gốc

Register

or login if you already have an account.

View full list here

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày33.000 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày31.000 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày28.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày25.000 VND