Kiểm tra máy trả bảo hành

GiáĐồngBạcVàngBạch Kim
35.000 VND33.000 VND31.000 VND28.000 VND25.000 VND

Thời gian: 1-12 Giờ

Kết quả trả về IMEI + seri + ngày đổi trả. Không hoàn tiền trong bất cứ trường hợp nào.

Ví dụ:

DNPWQ1EXXXX 35485609311xxxx Active 08/03/18 = Máy đổi trả

F2LW6JNXXX 3548420919xxxx0 Original 08/03/18  = Máy gốc

Đăng ký

hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

Xem đầy đủ