Kiểm tra Model + màu sắc + dung lượng + đổi bảo hành bằng IMEI

GiáĐồngBạcVàngBạch Kim
1.000 VND800 VND700 VND400 VND300 VND

Thời gian: 1-5 Phút

Dịch vụ kiểm tra thông tin cơ bản của máy

Bao gồm kiểu máy - dung lượng - màu sắc + tình trạng đã thay thế sửa chữa hay chưa

Ví dụ

Model: iPhone 6s 64GB Gold
IMEI: 3556880745xxxx
Replaced: Yes = Đã thay thế, sửa chữa tại Apple Store | No = Nguyên bản

Đăng ký

hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

Xem đầy đủ