Kiểm tra ngày kích hoạt & bảo hành iPhone/iPad/iPod/iWatch[IMEI]

GiáĐồngBạcVàngBạch Kim
1.000 VND

Thời gian: 1-5 Phút

Không áp dụng cho máy trả bảo hành

IMEI: 357xxxxxxxxx870
Model: iPhone Xs Max 512GB Silver
Model Number: A2104
Identifier: iPhone11,6
Order: MT762CH/A
Network: GSM/CDMA/LTE
Activated: Yes
Purchase Date: 2018-09-16 Valid
Repairs & Service Coverage: Yes
Warranty End Date: 2020-09-15
Warranty expires in: 706 days
Technical Support: Yes
Support End Date: 2020-09-15

Đăng ký

hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

Xem đầy đủ