Kiểm tra Bảo hành iPhone/iPad/iPod/iWatch[IMEI]

1.000 VND

Thời gian ước tính 1-5 Phút

Dịch vụ kiểm tra bảo hành iPhone / iPad. Nguồn được lấy trực tiếp từ Apple. Dịch vụ bảo trì định kỳ vào mỗi chủ nhật hàng tuần!

IMEI/SN : 3573650974778XXXX
Model : iPhone XR
Activation Status : Activated
Purchase Date : 2019-01-21
Warranty : Apple's Limited Warranty
Telephone Technical Support : Expired
Repairs And Service Coverage : Active
Repairs And Service Expiration Date : 2020-01-21
Repairs And Service Expires In : (56) Days
Apple Care : No
Replaced Device : No
Registered Device : Yes
Loaner Device : No

Liên hệ với chúng tôi qua Page Phường Táo để được set giá tốt nếu bạn có đơn lớn hoặc về hàng thường xuyên.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm