Kiểm tra nhà mạng + iCloud + Blacklist giá rẻ

GiáĐồngBạcVàngBạch Kim
6.990 VND4.950 VND4.450 VND3.950 VND3.450 VND

Thời gian: 5-15 Phút

Dịch vụ kiểm tra nhà mạng giá rẻ hỗ trợ iPhone 4 đến Xs/Xs MAX / Xr

Đôi khi dịch vụ bị chậm do quá tải - không hỗ trợ khi bị delay. Độ chính xác 80%.

Vui lòng không chọn dịch vụ này nếu không thể đợi lâu

  Kết quả sẽ có:

  Model: Tên thiết bị / Find My iPhone: ON = bật / Off = tắt | Đôi khi bảo trì sẽ không có thông tin này

  Blacklisted: Clean = Không bị báo mất | Blacklisted= Máy không sử dụng được mạng tại Mỹ & Canada. Không phải tình trạng nợ cước của nhà mạng.  | Đôi khi bảo trì sẽ không có thông tin này

  Carrier = Tên nhà mạng  / Country = Tên quốc gia / Kết quả có thể sai do máy đổi trả / máy tân trang (Pre-Owned)

  SIM-Lock: Locked= khoá mạng / Unlocked = quốc tế / Blocked by Apple = Khóa active

  Sau khi có thông tin, bạn cần kiểm tra tình trạng nợ cước / sạch cước / báo mất theo từng nhà mạng: 

  1. Kiểm tra Mạng AT&T Tự Unlock nếu sạch cước
  2. Kiểm tra Mạng T-Mobile USA
  3. Kiểm tra Nợ cước/Báo mất + SPCS đầy đủ của nhà mạng Sprint
  4. Kiểm tra Nợ cước / Báo mất mạng Verizon USA
  5. Kiểm tra Blacklist các nhà mạng Anh UK
  6. Kiểm tra các nhà mạng Canada

  Đôi khi có kết quả chậm hơn do server iCloud quá tải

  Đăng ký

  hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

  Xem đầy đủ


  Check nhà mạng & Blacklist