Kiểm tra nhà mạng + iCloud [Chậm]

GiáĐồngBạcVàngBạch Kim
4.500 VND

Thời gian: 10-20 Phút

Đôi khi dịch vụ bị chậm do quá tải - không hỗ trợ khi bị delay. Vui lòng không chọn dịch vụ này nếu không thể đợi lâu

Dịch vụ này không dùng cho máy chưa active.

Sau khi có thông tin, bạn cần kiểm tra tình trạng nợ cước / sạch cước / báo mất theo từng nhà mạng: 

  1. Kiểm tra Mạng AT&T Tự Unlock nếu sạch cước
  2. Kiểm tra Mạng T-Mobile USA
  3. Kiểm tra Nợ cước/Báo mất + SPCS đầy đủ của nhà mạng Sprint
  4. Kiểm tra Nợ cước / Báo mất mạng Verizon USA
  5. Kiểm tra Blacklist các nhà mạng Anh UK
  6. Kiểm tra các nhà mạng Canada

T7 + CN sẽ có kết quả chậm hơn ngày thường. 

Hỗ trợ iPhone 3/3gs/4/4s/5/5s/5c/SE/6/6+/6s/6s+/7/7+/8/8+/X/Xs/XsMax/Xr

Carrier: 23 - US AT&T Activation Policy = Tên nhà mạng

SIM-Lock: Locked= bản khoá mạng / Unlocked = Bản quốc tế

 

Đăng ký

hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

Xem đầy đủ


Check nhà mạng & Blacklist