Kiểm tra nhà mạng iPhone + GSMA PRO #C02 [LL/A hoặc B/A]

10.000 VND

Thời gian ước tính 1-5 Phút

Dịch vụ kiểm tra nhà mạng độ chính xác >95% & tình trạng GSMA PRO (direct API).

Mẫu:

Model: iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green
IMEI: 353903108XXXX
IMEI2: 35390310XXXXX
Serial Number: FCHXXXX70G
Carrier: US Verizon Locked Policy
SIMLock Status: Locked
GSMA Blacklist Status: Blacklisted
Blacklisted By: Verizon Wireless
Blacklisted Country: United States
Blacklisted On: 2020-01-22 19:10:46

Tình trạng GSMA = Tình trạng Blacklist GSMA áp dụng tại các nước Châu Mỹ, châu Âu & Úc, không có lịch sử tại Châu Á. Nếu Blacklisted sẽ không sử dụng được mạng tại các quốc gia có tham gia trong liên minh GSMA.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày9.500 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày9.000 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày8.500 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày7.500 VND
Gói Pro30300.000 VND cho 30 ngày8.000 VND
Gói Vip301.500.000 VND cho 30 ngày7.000 VND