Kiểm tra nhà mạng + iCloud bằng SERIAL

6.950 VND

Thời gian ước tính 1-5 Phút

Thông tin bao gồm kiểu máy + iCloud + nhà mạng. Nếu máy quốc tế chỉ trả về kết quả Unlocked

Kết quả có trong 3-5 phút.

Nhập sai Serial không hoàn tiền

Sau khi có thông tin, bạn cần kiểm tra tình trạng nợ cước / sạch cước / báo mất theo từng nhà mạng: 

  1. Kiểm tra Mạng AT&T Tự Unlock nếu sạch cước
  2. Kiểm tra Mạng T-Mobile USA
  3. Kiểm tra Nợ cước/Báo mất + SPCS đầy đủ của nhà mạng Sprint
  4. Kiểm tra Nợ cước / Báo mất mạng Verizon USA
  5. Kiểm tra Blacklist các nhà mạng Anh UK
  6. Kiểm tra các nhà mạng Canada

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày5.950 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày5.450 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày4.950 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày4.450 VND