Kiểm tra nhà mạng iPhone + Bảo hành + iCloud + CPO/RFB [SN]

7.450 VND

Thời gian ước tính 1-5 Phút

Dịch vụ kiểm tra iPhone / iPad cho kết quả chuẩn nhà mạng đang bị khoá hoặc là máy quốc tế ( Unlocked). Độ chính xác <90%.

Thông tin như phía dưới:

Purchase Date: Ngày mua.
Activation Status: Tình trạng kích hoạt.
Warranty: Bảo hành.
Telephone Technical Support: Hỗ trợ Apple qua điện thoại.
Repairs and Service Expiration Date: Thời hạn bảo hành.
Repairs and Service Expires In: Số ngày còn bảo hành.
Replaced: Đổi trả bảo hành.
Carrier = Tên nhà mạng, nếu Unlock là máy quốc tế.
SIMLock Status: Unlocked = Máy quốc tế | Locked = máy khoá mạng.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày6.950 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày6.450 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày5.450 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày4.450 VND
Gói Pro30300.000 VND cho 30 ngày5.450 VND
Gói Vip301.500.000 VND cho 30 ngày3.450 VND