Kiểm tra nhà mạng + iCloud nhanh [PT]

GiáĐồngBạcVàngBạch Kim
5.510 VND4.800 VND4.200 VND3.500 VND3.000 VND

Thời gian: 1-5 Phút

Dịch vụ kiểm tra nhà mạng nhanh, nguồn trực tiếp từ GSX. Một sản phẩm riêng của Phường Táo. Để có giá tốt hơn các bạn hãy đăng ký mua gói.

Thông tin như phía dưới:

Model: Tên thiết bị

Carrier:US AT&T Activation Policy = Tên nhà mạng

SIM-Lock: Locked= bản khoá mạng / Unlocked = Bản quốc tế

Find My iPhone: ON = bật / Off = tắt | Đôi khi bảo trì sẽ không có thông tin này

Tình trạng iCloud sạch / báo mất

Đăng ký

hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

Xem đầy đủ


Check nhà mạng & Blacklist