Kiểm tra nhà mạng + Bảo hành + iCloud

GiáĐồngBạcVàngBạch Kim
5.950 VND5.450 VND4.950 VND4.450 VND3.950 VND

Thời gian: 1-5 Phút

Dịch vụ kiểm tra nhà mạng nhanh, biết chuẩn nhà mạng đang bị khoá hoặc là máy quốc tế ( Unlocked).

Thông tin như phía dưới:

Purchase Date: Ngày mua.
Activation Status: Tình trạng kích hoạt.
Warranty: Bảo hành.
Telephone Technical Support: Hỗ trợ Apple qua điện thoại.
Repairs and Service Expiration Date: Thời hạn bảo hành.
Repairs and Service Expires In: Số ngày còn bảo hành.
Replaced: Đổi trả bảo hành.
Find My iPhone: ON = bật / Off = tắt | Đôi khi bảo trì sẽ không có thông tin này
Carrier = Tên nhà mạng, nếu Unlock là máy quốc tế.
SIMLock Status: Unlocked = Máy quốc tế | Locked = máy khoá mạng.

Sau khi có thông tin, bạn cần kiểm tra tình trạng nợ cước / sạch cước / báo mất theo từng nhà mạng: 

  1. Kiểm tra Mạng AT&T Tự Unlock nếu sạch cước
  2. Kiểm tra Mạng T-Mobile USA
  3. Kiểm tra Nợ cước/Báo mất + SPCS đầy đủ của nhà mạng Sprint
  4. Kiểm tra Nợ cước / Báo mất mạng Verizon USA
  5. Kiểm tra Blacklist các nhà mạng Anh UK
  6. Kiểm tra các nhà mạng Canada

 

Đăng ký

hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

Xem đầy đủ


Check nhà mạng & Blacklist