Kiểm tra nhà mạng iPhone + Bảo hành + iCloud + CPO/RFB

7.450 VND

Thời gian ước tính 1-5 Phút

Dịch vụ kiểm tra iPhone / iPad cho kết quả chuẩn nhà mạng đang bị khoá hoặc là máy quốc tế ( Unlocked). Độ chính xác <90%.

Thông tin như phía dưới:

Vui lòng nhập IMEI vật lý đối với máy Xr/Xs/XsM (nhập IMEI kỹ thuật số đôi khi sẽ cho sai sót).

Purchase Date: Ngày mua.
Activation Status: Tình trạng kích hoạt.
Warranty: Bảo hành.
Telephone Technical Support: Hỗ trợ Apple qua điện thoại.
Repairs and Service Expiration Date: Thời hạn bảo hành.
Repairs and Service Expires In: Số ngày còn bảo hành.
Replaced: Đổi trả bảo hành.
Carrier = Tên nhà mạng, nếu Unlock là máy quốc tế.
SIMLock Status: Unlocked = Máy quốc tế | Locked = máy khoá mạng.

 

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Gói Pro30300.000 VND cho 30 ngày5.450 VND
Gói Vip301.500.000 VND cho 30 ngày3.450 VND
Đồng20.000 VND cho 1 ngày6.950 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày6.450 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày5.450 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày4.450 VND