Kiểm tra thông tin iPhone / iPad [Check 1978]

GiáĐồngBạcVàngBạch Kim
3.800 VND3.300 VND2.800 VND2.300 VND1.800 VND

Thời gian: 1-15 Phút

Dịch vụ kiểm tra thông tin chung của iPhone / iPad giá rẻ. Dịch vụ thường xuyên bị chậm do quá tải. Cân nhắc trước khi đặt hàng

iCloud Lock: OFF = tắt / ON = bật

Blacklisted: Clean = Không bị báo mất, có thể sử dụng mạng bình thường tại Mỹ & Canada| Blacklisted = Máy không sử dụng được mạng tại Mỹ & Canada. Không phải tình trạng nợ cước của nhà mạng. 

Coverage Status: Tình trạng bảo hành [Your Limited Warranty is Active = còn BH]

Estimated Purchase Date = Ngày mua máy

Registration Date = Ngày kích hoạt 

Warranty Start: Ngày bắt đầu bảo hành

Warranty End: Ngày kết thúc bảo hành

Sim-Lock: Unlocked = quốc tế / Locked = bản khoá mạng

Đăng ký

hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

Xem đầy đủ