Kiểm tra Bảo hành + Ngày mua iPhone / iPad [Check 1978]

3.800 VND

Thời gian 1-15 Phút

Dịch vụ kiểm tra thông tin chung của iPhone / iPad giá rẻ. 

Coverage Status: Tình trạng bảo hành [Your Limited Warranty is Active = còn BH]

Estimated Purchase Date = Ngày mua máy

Registration Date = Ngày kích hoạt 

Warranty Start: Ngày bắt đầu bảo hành

Warranty End: Ngày kết thúc bảo hành

Ví dụ như bên dưới:

Model: iPhone X 64GB Silver [A1901] [iPhone10,6]
IMEI: 35942318358xxxxx
Serial Number: G6GGNMCXXXX
Capacity: 64GB
Color: Silver
Identifier: iPhone10,6
Network: GSM/CDMA/LTE
Estimated Purchase Date: 1978-04-01
Valid Purchase Date: Yes
Repairs & Service Coverage: Expired
Days Remaining: 0
Telephone Technical Support: Expired
AppleCare: No
Activated: Yes
Refurbished: No
Replaced: No
Manufacture Date: 2017-11-04
Model Number: A1901
Manufacturer: Foxconn
Loaner: N

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Gói Pro30300.000 VND cho 30 ngày2.500 VND
Gói Vip30600.000 VND cho 30 ngày2.000 VND
Đồng20.000 VND cho 1 ngày3.300 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày2.800 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày2.500 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày2.000 VND