Kiểm tra thông tin chung của máy[T2]

GiáĐồngBạcVàngBạch Kim
3.690 VND3.490 VND2.990 VND2.490 VND1.990 VND

Thời gian: 1-15 Phút

iCloud Lock: OFF = tắt / ON = bật

Blacklisted: Clean = Không bị báo mất, có thể sử dụng mạng bình thường tại Mỹ & Canada| Blacklisted = Máy không sử dụng được mạng tại Mỹ & Canada. Không phải tình trạng nợ cước của nhà mạng. 

Part Number: MKVN2LL/A  - Model của máy

Coverage Status: Tình trạng bảo hành [Your Limited Warranty is Active = còn BH]

Estimated Purchase Date: 2015-10-23 = Ngày mua máy 23/10/2015

Registration Date: 2015-10-23 = Ngày kích hoạt 23/10/2015

Warranty Start: 2015-10-23

Warranty End: 2016-10-22

Sold-by: Apple Carrier

Sim-Lock: Unlocked = quốc tế / Locked = bản khoá mạng

Đăng ký

hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

Xem đầy đủ