Kiểm tra thông tin iPhone / iPad [Check 1978]

3.800 VND

Thời gian 1-15 Phút

Dịch vụ kiểm tra thông tin chung của iPhone / iPad giá rẻ. Dịch vụ thường xuyên bị chậm do quá tải. Cân nhắc trước khi đặt hàng

iCloud Lock: OFF = tắt / ON = bật

Blacklisted: Clean = Không bị báo mất, có thể sử dụng mạng bình thường tại Mỹ & Canada| Blacklisted = Máy không sử dụng được mạng tại Mỹ & Canada. Không phải tình trạng nợ cước của nhà mạng. 

Coverage Status: Tình trạng bảo hành [Your Limited Warranty is Active = còn BH]

Estimated Purchase Date = Ngày mua máy

Registration Date = Ngày kích hoạt 

Warranty Start: Ngày bắt đầu bảo hành

Warranty End: Ngày kết thúc bảo hành

Sim-Lock: Unlocked = quốc tế / Locked = bản khoá mạng

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày3.300 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày2.800 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày2.300 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày1.800 VND