Kiểm tra tổng quát iPhone / iPad [ IMEI ]

5.490 VND

Thời gian ước tính 1-60 Phút

Kiểm tra các thông tin tổng quát của iPhone / iPad / iWatch / AirPod. Không bao gồm thông tin nhà mạng.

Nhập IMEI để kiểm tra [ quay số *#06#]. 

Model: iPhone 6s 16GB Rose Gold = Kiểu máy
IMEI: 35856407830xxx
Serial Number: F8VSD1xxxxx
Activated: Yes = Đã kích hoạt | No = chưa kích hoạt
Estimated Purchase Date: 2016-10-25 = Ước tính ngày mua
Valid Purchase Date: Yes 
Repairs & Service Coverage: Expired = hết hạn bảo hành sửa chữa
Telephone Technical Support: Expired = hết hạn hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại
AppleCare: No = chưa mua gói bảo hiểm của Apple
Refurbished: Yes = máy tân trang | No = nguyên bản
Replaced: No = chưa đổi trả bảo hành | Yes = đã đổi trả bảo hành 
Find my iPhone: Off = tắt | On = đang mở iCloud
iCloud Status: Off = tắt / Clean = Sạch / Lost or erase = máy báo mất 
SIMLock Status: Unlocked = Quốc tế / Locked = Khoá mạng

Nếu cần biết máy dạng 1978, bạn hãy dùng dịch vụ kiểm tra iPhone 1978.

Tình trạng GSMA = Tình trạng Blacklist GSMA áp dụng tại các nước Châu Mỹ, châu Âu & Úc, không có lịch sử tại Châu Á. Nếu Blacklisted sẽ không sử dụng được mạng tại các quốc gia có tham gia trong liên minh GSMA.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày4.990 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày4.490 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày3.990 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày3.490 VND
Gói Pro30300.000 VND cho 30 ngày3.990 VND
Gói Vip301.500.000 VND cho 30 ngày3.490 VND