Kiểm tra thông tin chung của iPhone / iPad [ IMEI ]

5.490 VND

Thời gian 1-3 Phút

Kiểm tra các thông tin của iPhone / iPad / iWatch / AirPod. Không bao gồm thông tin nhà mạng.

Model: iPhone 6s 16GB Rose Gold = Kiểu máy
IMEI: 35856407830xxx
Serial Number: F8VSD1xxxxx
Network: MM-TD - Băng tần sử dụng
Identifier: iPhone8,1 - Kiểu nhận dạng
Activated: Yes = Đã kích hoạt | No = chưa kích hoạt
Estimated Purchase Date: 2016-10-25 = Ước tính ngày mua
Valid Purchase Date: Yes 
Repairs & Service Coverage: Expired = hết hạn bảo hành sửa chữa
Telephone Technical Support: Expired = hết hạn hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại
AppleCare: No = chưa mua gói bảo hiểm của Apple
Refurbished: Yes = máy tân trang | No = nguyên bản
Replaced: No = chưa đổi trả bảo hành | Yes = đã đổi trả bảo hành 
Find my iPhone: Off = tắt | On = đang mở iCloud
iCloud Status: Off = tắt / Clean = Sạch / Lost or erase = máy báo mất 
SIMLock Status: Unlocked = Quốc tế / Locked = Khoá mạng
Repair Status: None = Chưa sửa chữa tại Apple care lần nào
Manufacturer: Pegatron /Foxcomn = Nhà máy sản xuất
Manufacture Date: 2016-09-09 = Ngày sản xuất
Nếu cần biết máy dạng 1978, bạn hãy dùng dịch vụ kiểm tra thông tin cơ bản iPhone/iPad/iPod.

Register

or login if you already have an account.

View full list here

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày4.990 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày4.490 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày3.990 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày3.490 VND