[SERIAL] Kiểm tra tổng quát iPhone/ iPad / iWatch / AirPod

5.490 VND

Thời gian ước tính 1-5 Phút

Kiểm tra thông tin của iPhone / iPad / iPod / iWatch / AirPod chi tiết như bên dưới. Không bao gồm thông tin nhà mạng nếu là iPhone lock. Một số thông tin sẽ không được hiển thị do quá tải hoặc bảo trì.

Dịch vụ không hoàn tiền khi nhập serial sai. Cẩn thận trước khi dùng!

Model: iPhone 6s 16GB Rose Gold = Kiểu máy
IMEI: 35856407830xxx
Serial Number: F8VSD1xxxxx
Network: MM-TD - Băng tần sử dụng
Identifier: iPhone8,1 - Kiểu nhận dạng
Activated: Yes = Đã kích hoạt | No = chưa kích hoạt
Estimated Purchase Date: 2016-10-25 = Ước tính ngày mua
Valid Purchase Date: Yes 
Repairs & Service Coverage: Expired = hết hạn bảo hành sửa chữa
Telephone Technical Support: Expired = hết hạn hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại
AppleCare: No = chưa mua gói bảo hiểm của Apple
Refurbished: Yes = máy tân trang | No = nguyên bản
Replaced: No = chưa đổi trả bảo hành | Yes = đã đổi trả bảo hành 
Find my iPhone: Off = tắt | On = đang mở iCloud
iCloud Status: Off = tắt / Clean = Sạch / Lost or erase = máy báo mất 
SIMLock Status: Unlocked = Quốc tế / Locked = Khoá mạng
Repair Status: None = Chưa sửa chữa tại Apple care lần nào
Manufacturer: Pegatron /Foxcomn = Nhà máy sản xuất
Manufacture Date: 2016-09-09 = Ngày sản xuất
 

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày4.990 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày4.490 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày3.990 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày3.490 VND