Kiểm tra thông tin chung đầy đủ của iPhone/iPad[ SERIAL ]

GiáĐồngBạcVàngBạch Kim
5.490 VND4.990 VND4.490 VND3.990 VND3.490 VND

Thời gian: 1-5 Phút

Kiểm tra thông tin của iPhone / iPad chi tiết như bên dưới. Một số thông tin sẽ không được hiển thị do quá tải hoặc bảo trì.

Dịch vụ không hoàn tiền khi nhập serial sai. Cẩn thận trước khi dùng!

Model: iPhone 6s 16GB Rose Gold = Kiểu máy
IMEI: 35856407830xxx
Serial Number: F8VSD1xxxxx
Network: MM-TD - Băng tần sử dụng
Identifier: iPhone8,1 - Kiểu nhận dạng
Activated: Yes = Đã kích hoạt | No = chưa kích hoạt
Estimated Purchase Date: 2016-10-25 = Ước tính ngày mua
Valid Purchase Date: Yes 
Repairs & Service Coverage: Expired = hết hạn bảo hành sửa chữa
Telephone Technical Support: Expired = hết hạn hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại
AppleCare: No = chưa mua gói bảo hiểm của Apple
Refurbished: Yes = máy tân trang | No = nguyên bản
Replaced: No = chưa đổi trả bảo hành | Yes = đã đổi trả bảo hành 
Find my iPhone: Off = tắt | On = đang mở iCloud
iCloud Status: Off = tắt / Clean = Sạch / Lost or erase = máy báo mất 
SIMLock Status: Unlocked = Quốc tế / Locked = Khoá mạng
Model Number: A1688
Part Number: VN661-03106 = máy trả bảo hành nếu chỉ có số / Máy bản thương mại đầu M / bản CPO đầu 4
Product Type: Refurbished = trả bảo hành, tân trang
Purchase Country: Vietnam = Quốc gia đặt mua 
Product Sold By: Apple Carrier = Nơi bán ra không phải từ Apple Store / Apple Store Online = đặt mua trang chủ Apple / Apple Store = Cửa hàng Apple
Repair Status: None = Chưa sửa chữa tại Apple care lần nào
Sales District: GR04
Manufacturer: Pegatron /Foxcomn = Nhà máy sản xuất
Manufacture Date: 2016-09-09 = Ngày sản xuất
Loaner: N

Đăng ký

hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

Xem đầy đủ