Kiểm tra thông tin chung đầy đủ của iPhone/iPad[ SERIAL ]

GiáĐồngBạcVàngBạch Kim
7.990 VND4.800 VND4.200 VND3.800 VND2.400 VND

Thời gian: 1-5 Phút

Model: iPhone 6s 16GB Rose Gold = Kiểu máy
IMEI: 35856407830xxx
Serial Number: F8VSD1xxxxx
Network: MM-TD - Băng tần sử dụng
Identifier: iPhone8,1 - Kiểu nhận dạng
Activated: Yes = Đã kích hoạt | No = chưa kích hoạt
Estimated Purchase Date: 2016-10-25 = Ước tính ngày mua
Valid Purchase Date: Yes 
Repairs & Service Coverage: Expired = hết hạn bảo hành sửa chữa
Telephone Technical Support: Expired = hết hạn hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại
AppleCare: No = chưa mua gói bảo hiểm của Apple
Refurbished: Yes = máy tân trang | No = nguyên bản
Replaced: No = chưa đổi trả bảo hành | Yes = đã đổi trả bảo hành 
Find my iPhone: Off = tắt | On = đang mở iCloud
iCloud Status: Off = tắt / Clean = Sạch / Lost or erase = máy báo mất 
SIMLock Status: Unlocked = Quốc tế / Locked = Khoá mạng
Model Number: A1688
Part Number: VN661-03106 = máy trả bảo hành nếu chỉ có số / Máy bản thương mại đầu M / bản CPO đầu 4
Product Type: Refurbished = trả bảo hành, tân trang
Purchase Country: Vietnam = Quốc gia đặt mua 
Product Sold By: Apple Carrier = Nơi bán ra không phải từ Apple Store / Apple Store Online = đặt mua trang chủ Apple / Apple Store = Cửa hàng Apple
Repair Status: None = Chưa sửa chữa tại Apple care lần nào
Sales District: GR04
Manufacturer: Pegatron /Foxcomn = Nhà máy sản xuất
Manufacture Date: 2016-09-09 = Ngày sản xuất
Loaner: N

Đăng ký

hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

Xem đầy đủ