Check nhà mạng iPhone + iCloud + BH

8.500 VND

Thời gian ước tính 1-5 Phút

Dịch vụ kiểm tra nhà mạng + iCloud + Ngày bảo hành + Ngày sản xuất của iPhone / iPad / iPod.

Vui lòng nhập IMEI 1 đối với máy Xs/Xs MAX/Xr/11/ 11 Pro / 11 Pro Max [ Nhập IMEI esim - IMEI kỹ thuật số sẽ cho sai thông tin].

Nhập sai IMEI không hoàn tiền ( tốt nhất nên *#06# để lấy IMEI). Độ chính xác >95%.

Sau khi có kết quả, bạn cần kiểm tra tình trạng mạng (nợ cước / sạch cước / báo mất) theo từng nhà mạng trước khi gửi yêu cầu Unlock. Hệ thống tự động nhận diện nhà mạng và đề xuất dịch vụ liên quan, giảm thiểu 90% sai sót trước khi gửi Unlock.

Dữ liệu mẫu:

Thiết bị: iPhone XS Max 64GB Silver
IMEI: 3531021022XXXX
IMEI2: 3531021024XXXX
MEID: 353102102XXXX
Số sê-ri: G6TYJXXXX
Kiểu mạng: Cellular
Kiểu máy: A1921
Nhận dạng: iPhone11,6
Kích hoạt: Đã kích hoạt
Ngày mua: 08-07-2019
Ngày mua hợp lệ: Hợp lệ
Bảo hành và sửa chữa: 2020-07-07
Ngày còn bảo hành: 339 ngày
Hỗ trợ qua tổng đài: 2019-10-06
Gói AppleCare: Không
Máy tân trang: Không
Máy trả bảo hành: Không
Máy trả góp: Không
Find my iPhone: Tắt
Trạng thái iCloud: Sạch
Nhà mạng: US Sprint/MVNO Locked Policy
Khóa mạng: Bị khóa mạng
Tình trạng sửa chữa: Không có ghi chép
Nhà máy sản xuất: Foxconn
Ngày sản xuất: 2019-04-09

Thông tin nhà mạng có thể bị sai khi là máy trả bảo hành, tân trang, tái chế

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày8.000 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày7.500 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày7.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày6.000 VND
Gói Pro30300.000 VND cho 30 ngày7.000 VND
Gói Vip301.500.000 VND cho 30 ngày5.000 VND