Kiểm tra tình trạng US T-Mobile / MetroPCS [Đầy đủ]

GiáĐồngBạcVàngBạch Kim
6.500 VND5.500 VND5.000 VND4.500 VND4.000 VND

Thời gian: 1-5 Phút

Dịch vụ kiểm tra tình trạng sạch cước / Nợ cước / Blocked / Báo mất nhà mạng T-Mobile / MetroPCS của Mỹ

Hỗ trợ: Tất cả model iPhone, Samsung, LG

Các kết quả:

Clean = Sạch cước

Lost or stolen = Báo mất hoặc mất cắp.

Blocked = Bị chặn. Các trường hợp Blocked:

+ Nếu Blocked for non-payment (EIP) = Hợp đồng cam kết. Máy sau khi unlock không dùng được tại các nước châu Mỹ.

+ Nếu Lost or stolen = Máy báo mất. Hạn chế unlock dạng này. Máy sau khi unlock không dùng được tại các nước châu Mỹ.

+ Nếu Fraud = Lừa đảo = Hạn chế unlock dạng này. Tỷ lệ relock cao, có thể bị chặn kích hoạt bởi Apple. Máy sau khi unlock không dùng được tại các nước châu Mỹ.

Not USA T-Mobile IMEI = máy trả bảo hành, đổi bảo hành. Cần  Kiểm tra nhà mạng + iCloud  trước khi gửi Unlock.

Blacklist Reason: Blocked for non-payment = khoá do không thanh toán / Clean = sạch / Unpaid bill = nợ cước /Fraud = Lừa đảo
Blacklist Reason: Reported stolen by insurance = Bị khóa do dính bảo hiểm. Không nên gửi unlock vì sẽ bị blocked kích hoạt bởi Apple.

Xem bảng giá Unlock mạng T-Mobile USA iPhone các model  

Đăng ký

hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

Xem đầy đủ


T-Mobile USA iPhone