Kiểm tra tình trạng sạch cước / Blocked / Báo mất nhà mạng T-Mobile USA [Đầy đủ]

GiáĐồngBạcVàngBạch Kim
5.000 VND4.500 VND4.000 VND3.500 VND3.000 VND

Thời gian: 1-5 Phút

Dịch vụ kiểm tra tình trạng sạch cước / Nợ cước / Blocked / Báo mất nhà mạng T-Mobile của Mỹ

Hỗ trợ: Tất cả model iPhone, Samsung, LG

Kết quả:

Clean = Sạch cước

Lost or stolen = Báo mất hoặc mất cắp.

Blocked = Bị chặn. Nếu EIP = Nợ cước quá hạn | Nếu Fraud = Lừa đảo = Hạn chế unlock dạng này. Tỷ lệ relock cao

Đăng ký

hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

Xem đầy đủ


T-Mobile USA iPhone