Kiểm tra báo mất các máy Mỹ & Canada

5.000 VND

Thời gian 1-5 Phút

Dịch vụ kiểm tra tình trạng danh sách đen các máy tại Mỹ và Canada. iPhone Xs/XsMax/Xr chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Kết quả trả về bao gồm thông tin báo mất và nhà mạng báo mất. Những máy đã nằm trong danh sách đen [Blacklisted] sẽ không sử dụng được bất kỳ mạng nào tại Mỹ và Canada [Bất kết là Locked hay quốc tế] . Kết quả này không thay thế cho kết quả kiểm tra nhà mạng. Vui lòng không sử dụng khi chưa biết chính xác nhà mạng. Sử dụng dịch vụ Kiểm tra nhà mạng iPhone + iCloud.

Kết quả kiểm tra trước và sau khi unlock làm căn cứ để xác định bảo hành sau này. Chúng tôi khuyên các bạn nên sử dụng dịch vụ này trước khi làm unlock cho khách, tránh rắc rối sau này khi máy unlock xong khách báo mất máy. Những máy báo mất để đổi mới máy khác rất dễ bị relock do chính sách mới từ các nhà mạng Mỹ và Canada từ 01/11/2018. Nhà mạng AT&T và Sprint đang relock hàng loạt máy từ đầu tháng đến nay cũng bởi chính sách này.

Ví dụ:

IMEI: 3530470920xxxx

MEID: 3530470920xxx

Tên thiết bị: Apple iPhone X (A1901)

Tình trạng: Nằm trong danh sách đen

Báo cáo bởi: TELUS COMMUNICATIONS

Ngày báo cáo: 2018-08-17T00:35:00-08:00

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày4.550 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày3.950 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày3.450 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày2.550 VND