Kiểm tra điều kiện Unlock mạng Sprint

15.000 VND

Thời gian ước tính 1-10 Phút

Dịch vụ kiểm tra tình trạng Sprint có đủ điều kiện để Unlock hay không. Trường hợp máy SPCS YES đủ điều kiện sẽ có tỷ lệ Unlock cao. Các máy SPCS No đủ điều kiện vẫn có thể lên được quốc tế. Các máy Báo mất (Lost or Stolen) / Lừa đảo (Fraud) hiện chưa được hỗ trợ.

Chỉ sử dụng dịch vụ để tham khảo. Để có báo giá tự động vui lòng dùng Kiểm tra tình trạng cước + SPCS mạng Sprint[US].

Ví dụ mẫu:

Các trường hợp đủ điều kiện:

Model: iPhone XS Max 64GB Gold
Blacklist Status: Clean
Unlock eligibility: Eligible

Các trường hợp không đủ điều kiện:

Model: iPhone XS Max 64GB Gold
Blacklist Status: Lease Not Fulfilled or Not Active 45+ days
Unlock eligibility: Not Eligible

Model: iPhone 11 Pro Max 64GB Gold
Blacklist Status: Lost or Stolen
Unlock eligibility: Not Eligible

Model: iPhone 11 Pro Max 64GB Gold
Blacklist Status: FRAUD
Unlock eligibility: Not Eligible

Chi tiết về các điều kiện để Unlock của mạng Sprint các bạn có thể tự tham khảo tại đây.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày13.000 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày11.000 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày9.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày7.000 VND