Kiểm tra tình trạng mạng UQ Mobile

6.500 VND

Thời gian ước tính 1-5 Phút

Dịch vụ kiểm tra tình trạng iPhone lock mạng UQ Mobile Nhật.

Sau khi có kết quả, web sẽ tự động báo giá dịch vụ phù hợp tránh sai sót.

Nhà mạng Softbank có thể Unlock được hầu hết các tình trạng.

Clean ( sạch cước) / Unpaid Bills ( Nợ cước)= Tự động báo giá dịch vụ Sạch cước.

 Blacklisted ( Báo mất) / Not Found ( trả bảo hành) = Chưa có dịch vụ Unlock.

Không đặt hàng khi chưa kiểm tra nhà mạng tại PhuongTao.Com !

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày6.000 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày5.500 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày5.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày4.000 VND
Gói Vip301.500.000 VND cho 30 ngày2.000 VND