Kiểm tra tình trạng máy quản lý từ xa MDM [IMEI]

5.000 VND

Thời gian 1-5 Phút

Kiểm tra trước khi đặt lại cài đặt để tránh phải các máy dính quản lý từ xa công ty, trường học, xí nghiệp. 

MDM là cấu hình cài đặt sẵn để quản lý iPhone / iPad cho các doanh nghiệp, trường học, đơn vị hành chính. Nó được sử dụng khá nhiều tại Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc,.. Nó dùng để giám sát, quản lý, phần phối phần mềm đến thiết bị đầu cuối. Các thiết bị này chỉ sử dụng trong nội bộ đơn vị sở hữu bị giới hạn một số tính năng.

Làm gì khi iPhone / iPad bị khoá điều khiển từ xa?

Register

or login if you already have an account.

View full list here

GóiGiá góiGiá được giảm