Kiểm tra tình trạng cước + SPCS đầy đủ của nhà mạng Sprint[US]

GiáĐồngBạcVàngBạch Kim
12.000 VND11.000 VND10.000 VND9.000 VND8.000 VND

Thời gian: 1-3 Phút

Kiểm tra tình trạng Sạch cước/Nợ cước/Báo mất/Kích hoạt của nhà mạng Sprint. Nguồn API trực tiếp từ nhà mạng Sprint, không như các nguồn khác lấy thông tin từ trang thứ 3 [các nhà mạng con của Sprint] . Độ chính xác 100% 

Kiểm tra kiểu máy, nhà sản xuất, tình trạng blacklist,  tình trạng SPCS cho các thiết bị bán ra bởi nhà mạng Sprint.

Yêu cầu: Check đúng mạng Sprint hoặc Sprint MVNO . Kiểm tra nhà mạng + iCloud

1. Nếu SPCS: Yes  sau nhiều lần check thì có thể Unlock được.  Xem hướng dẫn

- Nếu Blacklist: Clean -  bảo hành vĩnh viễn, xem giá unlock cho iPhone 6s/6s+/SE/7/7+/8/8+ | X/Xr | Xs/XsMAX

- Nếu Blacklist: Unpaid bill hoặc Active line hoặc Fail deactivation : Chỉ bảo hành 30 ngày. Xem giá cho iPhone Xs/XsMax/Xr mạng Sprint [Sạch cước/Nợ cước][BH 30 ngày]

2. Nếu SPCS: No sẽ không unlock được tại thời điểm này. Cẩn thận lừa đảo!

 

Đăng ký

hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

Xem đầy đủ