Kiểm tra nơi bán, nhà mạng gốc của iPhone 6s/6s+/7/7+/8/8+

GiáĐồngBạcVàngBạch Kim
28.000 VND23.000 VND

Thời gian: 5-30 Phút

Dịch vụ kiểm tra  Sold to để xác định nhà mạng bán ra dành cho các bạn muốn mở khoá iCloud hoặc nhận biết trước đó máy được khoá bởi nhà mạng nào ( biết được máy mua code hay không)

Ví dụ:

GSMA Status : CLEAN 
Sold To : US T-MOBILE
Warranty Status : Apple Limited Warranty 
Date of Purchase : 03-09-2017
Warranty start : 03-09-2017
Warranty end : 03-09-2018
Find My iPhone : OFF

Đăng ký

hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

Xem đầy đủ