Kiểm tra bảo hành+iCloud+Lock/Quốc tế của iPhone [Check 1978]

3.500 VND

Thời gian ước tính 1-5 Phút

Các thông tin cơ bản :

iCloud Lock: OFF = đang tắt / On = đang có iCloud
Blacklist Status: Clean
Purchase Country: Quốc gia
Coverage Status: Bảo hành.
Estimated Purchase Date: Ngày mua ước tính.
Carrier= Nhà mạng, Chỉ là kết quả tham khảo, không chính xác
Sim-Lock: Unlocked = quốc tế / Locked = Khoá mạng.

Một số dữ liệu sẽ không có vì máy trả bảo hành / tân trang.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm