Kiểm tra blacklist thiết bị tại Canada

GiáĐồngBạcVàngBạch Kim
5.000 VND4.800 VND4.500 VND4.000 VND3.500 VND

Thời gian: 1-3 Phút

Dịch vụ kiểm tra blacklist các máy tại Canada trước khi unlock. Không bao gồm tình trạng nợ cước / tài khoản. Yêu cầu bắt buộc của tất cả các nhà mạng trước khi unlock tại Canada.

Status Clean = Sạch | Blacklisted = Máy báo mất/Lừa đảo 

Nếu Clean: Máy có thể kích hoạt mạng di động tại Mỹ & Canada

Nếu Blacklisted: máy không thể kích hoạt mạng di động tại Mỹ và Canada.

Đăng ký

hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

Xem đầy đủ


Check nhà mạng & Blacklist