Kiểm tra thông tin chung iPhone/iPad bằng Serial

5.500 VND

Thời gian 1-5 Phút

iCloud Lock: OFF = tắt / ON = bật

Blacklist Status: Clean = Sạch/ Lost= báo mất / Stolen = mất cắp/ Hoặc blacklist bởi nhà mạng

Part Number: MKVN2LL/A  - Model của máy

Coverage Status: Tình trạng bảo hành [Your Limited Warranty is Active = còn BH]

Estimated Purchase Date: 2015-10-23 = Ngày mua máy 23/10/2015

Registration Date: 2015-10-23 = Ngày kích hoạt 23/10/2015

Warranty Start: 2015-10-23

Warranty End: 2016-10-22

Sold-by: Apple Carrier

Sim-Lock: Unlocked = quốc tế / Locked = bản khoá mạng

Dịch vụ chạy không ổn định do thông tin iCloud đôi lúc bị nghẽn

Register

or login if you already have an account.

View full list here

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày5.000 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày4.500 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày4.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày3.500 VND