Unlock IPhone 7/7+/8/8+/X/Xr mạng Spectrum Mobile**NGƯNG NHẬN ĐƠN**

2.630.000 VND

Thời gian ước tính 5-25 Ngày

Dịch vụ mở khóa chính thức từ US Spectrum Mobile áp dụng cho iPhone 7/7+/8/8+/X/Xr tình trạng sạch cước.

Tỷ lệ thành công: 60-80%. Hỗ trợ tình trạng: Sạch cước [Clean].

Bảo hành: 1 năm nếu trạng thái luôn là Clean. Không bảo hành đối với các máy báo mất.

Sau khi Unlock có thể sử dụng được eSim tại Viêt Nam.

Chú ý: Sử dụng IMEI 1 ( IMEI chính của máy) - Không gửi IMEI kỹ thuật số ( esim).

Hoàn tiền: Nếu đơn không thành công.

Không hoàn tiền nếu gửi nhầm: Máy báo mất / Blacklisted / Fraud hoặc Sai model, Sai IMEI / Sai nhà mạng.

Thứ tự các bước để gửi Unlock: 

  1. >> Kiểm tra nhà mạng iPhone Có kết quả nhà mạng là US Spectrum Mobile. 
  2. >> Kiểm tra Blacklisted iPhone  Chỉ chấp nhận kết quả Clean. Các kết quả khác nếu gửi Unlock sẽ không được hoàn tiền. Dịch vụ Unlock sẽ có rủi ro nếu sau này là máy Lost or stolen / Fraud / Insurance. Đây là căn cứ để xác định bảo hành trong suốt quá trình sử dụng sau khi Unlock thành công.

Để đơn có tỷ lệ unlock cao hơn, hãy chắc chắn máy được bán ra bởi CHARTER COMMUNICATIONS OPRTG LLC. Sử dụng dịch vụ Kiểm tra nhà mạng gốc iPhone.

 

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Vàng100.000 VND cho 1 ngày2.600.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày2.500.000 VND