Unlock iPhone Xr/Xs/XsMAX AT&T tình trạng PAST_DUE_NON_ATT #PD003

1.480.000 VND

Thời gian ước tính 5-20 Ngày

Khi chạy kiểm tra AT&T ra kết quả: PAST_DUE_NON_ATT hoặc khi chạy dịch vụ Active on another account bị từ chối với lý do Past due. 

Hỗ trợ: iPhone Xr/Xs/XsMAX. Tỷ lệ thành công 60-80%.

Bảo hành: Vĩnh viễn.

Điều kiện bảo hành: Không báo mất máy ( kiểm tra Blacklisted không có lịch sử báo mất), không active lại sim AT&T hoặc Cricket.

Hoàn tiền: Nếu đơn không thành công.

Không hoàn tiền: Sai tình trạng / Sai nhà mạng.

Yêu cầu bắt buộc:

  1. Kiểm tra nhà mạng  Ra kết quả US AT&T Activation Policy hoặc US AT&T Puerto Rico and US Virgin Islands.
  2. Kiểm tra iPhone mạng AT&T Chỉ đặt hàng khi có dịch vụ đề xuất.
  3. Kiểm tra Blacklisted iPhone  ra kết quả Clean. Các kết quả khác thì không làm được.

 

 

Dịch vụ có thể delay bất khả kháng khi chính sách của nhà mạng đôi lúc thay đổi. Tối đa 25 ngày làm việc.

Cân nhắc trước khi order để tránh mất lòng với khách hàng.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày1.470.000 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày1.460.000 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày1.440.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày1.340.000 VND
Gói Pro30300.000 VND cho 30 ngày1.370.000 VND
Gói Vip301.500.000 VND cho 30 ngày1.300.000 VND

AT&T USA iPhone