Unlock iPhone 11/11P/11PM AT&T tình trạng PAST_DUE_NON_ATT #PD004

1.690.000 VND

Thời gian ước tính 5-25 Ngày

Khi chạy kiểm tra AT&T ra kết quả: Account_Past_Due_Payments hoặc khi chạy dịch vụ Active on another account bị từ chối với lý do Past due. 

Hỗ trợ: iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max. Tỷ lệ thành công 60-80%. Đơn không thành công sẽ được hoàn lại vào tài khoản.

Bảo hành: 1 năm nếu tình trạng GSMA luôn là Clean.

Điều kiện bảo hành: Không báo mất máy, không active lại sim AT&T hoặc Cricket.

Không hoàn tiền: Sai nhà mạng / Sai tình trạng.

Yêu cầu bắt buộc:

  1. Kiểm tra nhà mạng + iCloud + Blacklist Ra kết quả US AT&T Activation Policy hoặc US AT&T Puerto Rico and US Virgin Islands.
  2. Kiểm tra iPhone mạng AT&T ra kết quả Account_Past_Due_Payments hoặc Past due
  3. Kiểm tra Blacklisted iPhone  ra kết quả Clean thì có thể làm nếu Blacklisted thì không làm được.

Dịch vụ có thể delay bất khả kháng khi chính sách của nhà mạng đôi lúc thay đổi. Đơn đã chạy sẽ không thể huỷ.Cân nhắc trước khi order để tránh mất lòng với khách hàng.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày1.680.000 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày1.670.000 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày1.650.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày1.550.000 VND
Gói Pro30300.000 VND cho 30 ngày1.480.000 VND
Gói Vip301.500.000 VND cho 30 ngày1.500.000 VND

AT&T USA iPhone