Unlock iPhone AT&T Not_Found_In_ATT[US Reseller Flex]

2.250.000 VND

Thời gian ước tính 5-15 Ngày

Dịch vụ chạy kết quả check nhà mạng ra AT&T nhưng khi unlock báo " Not_Found_In_ATT" hoặc "NON_AT&T". Hỗ trợ tất cả từ iPhone 5 đến Xs/Xs Max/Xr/11/11Pro/11ProMax.

Tỷ lệ thành công: 80-95%. Bảo hành vĩnh viễn.

Hoàn tiền: Nếu đơn không thành công.

Không hoàn tiền: Gửi sai nhà mạng / Lost_or_stolen / Fraud / Active line / Unpaid bill / Prepaid Gophone.

Vui lòng kiểm tra chuẩn mạng AT&T trước khi đặt hàng tránh mất tiền oan. Sprint vẫn báo not to be AT&T như thường.

Khi làm trên trang chủ AT&T báo lỗi: "The IMEI you entered does not appear to be an AT&T wireless phone or tablet."

Model trong máy bắt đầu bằng chữ "M" nếu máy bắt đầu là chữ "N" là máy trả bảo hành, không sử dụng dịch vụ này. Các bạn có thể check trên https://iphonemodel.com nếu dòng Factory carrier là Unlocked US và kiểm tra mất phí chuẩn mạng AT&T là có thể làm được. Hoặc khi check full GSX Kiểm tra Full GSX giá rẻ ra được như sau:

Initial Activation : 4000 US Reseller Flex Policy

Applied Activation : 23 US AT&T Activation Policy

Next Tether : 23 US AT&T Activation Policy

Dịch vụ chỉ hoạt động vào thứ 2 đến thứ 6, số lượng gửi đơn giới hạn mỗi tuần. Đơn đã gửi sẽ không thể huỷ. Kết quả có thể bị chậm trễ, tối đa 25 ngày. Cân nhắc trước khi order!

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày2.240.000 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày2.230.000 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày2.220.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày2.180.000 VND

AT&T USA iPhone