Unlock iPhone AT&T USA - Account Past due

GiáĐồngBạcVàngBạch Kim
1.460.000 VND1.450.000 VND1.440.000 VND1.430.000 VND1.330.000 VND

Thời gian: 3-10 Ngày

Hỗ trợ tất cả model iPhone từ 4s đến Xs / Xs MAX / Xr. Tỷ lệ thành công 60-80%

Khi chạy kiểm tra AT&T ra kết quả: Account_Past_Due_Payments hoặc khi chạy dịch vụ Active on another account bị từ chối với lý do Past due. 

Yêu cầu bắt buộc:

  1. Kiểm tra nhà mạng + iCloud + Blacklist Ra kết quả US AT&T Activation Policy hoặc US AT&T Puerto Rico and US Virgin Islands.
  2. Kiểm tra iPhone mạng AT&T ra kết quả Account_Past_Due_Payments hoặc Past due
  3. Kiểm tra Blacklisted iPhone  ra kết quả Clean thì có thể làm nếu Blacklisted by AT&T thì không làm được.

Sai mạng hoặc gửi IMEI blacklisted không được hoàn tiền!

Dịch vụ có thể delay bất khả kháng khi chính sách của nhà mạng đôi lúc thay đổi. Tối đa 25 ngày làm việc.

Đơn không hoàn thành sẽ được hoàn tiền về tài khoản. Nhận tiền về tài khoản ngân hàng sau 5 ngày làm việc kể từ khi gửi yêu cầu hoàn tiền.

Cân nhắc trước khi order để tránh mất lòng với khách hàng.

Register

or login if you already have an account.

XEM NGAY BẢNG GIÁ


AT&T USA iPhone