Unlock iPhone mạng Cricket Sạch cước

1.345.000 VND

Thời gian 5-15 Ngày

Dịch vụ mở mạng US Cricket chấp nhận tất cả Model từ 4s đến Xs/XsMax/Xr.

Chỉ chấp nhận IMEI Clean. Máy chưa kích hoạt nhà mạng sẽ không đủ điều kiện để Unlock.

Chế độ bảo hành: Vĩnh viễn.

Tỷ lệ thành công: 60-80%.

Đơn không hoàn thành sẽ được hoàn tiền về tài khoản.

Không hoàn tiền nếu: Sai nhà mạng - Sai IMEI - Gửi IMEI blacklist.

Yêu cầu bắt buộc trước khi đặt đơn unlock mạng Cricket:

  1. Kiểm tra nhà mạng   Kết quả ra đúng mạng Cricket . Web sẽ tự động đề xuất dịch vụ kiểm tra khi ra đúng mạng Cricket.
  2. Kiểm tra tình trạng mạng Cricket. Các kết quả phù hợp sẽ tự động đề xuất dịch vụ Unlock.
  3. Kiểm tra Blacklisted iPhone  Chỉ chấp nhận kết quả Clean. Các kết quả khác nếu gửi Unlock sẽ không được hoàn tiền. 

Thời gian xử lý có thể lâu hơn do nhà mạng thay đổi chính sách hoặc bảo trì. Thường không quá 25 ngày.

Vui lòng không đặt hàng nếu không đợi được lâu!

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày1.340.000 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày1.330.000 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày1.320.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày1.220.000 VND

Unlock iPhone các mạng khác