Unlock iPhone mạng Telus Canada

GiáĐồngBạcVàngBạch Kim
100.000 VND90.000 VND80.000 VND70.000 VND50.000 VND

Thời gian: 1-8 Giờ

Dịch vụ mở mạng iPhone lock mạng Telus Canada.

Chỉ áp dụng cho máy sạch cước với tất cả Model máy. Các máy nợ cước / báo mất không làm dịch vụ này

Không hoàn tiền cho các máy báo mất sử dụng dịch vụ này. Vui lòng sử dụng dịch vụ check blacklist trước khi đặt hàng

Yêu cầu:

  1. Kiểm tra nhà mạng + iCloud   Ra kết quả Telus.
  2. Kiểm tra blacklist thiết bị tại Canada Chỉ máy Clean mới chạy được dịch vụ này.

Đăng ký

hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

Xem đầy đủ