Unlock iPhone mạng Telus Canada

150.000 VND

Thời gian ước tính 1-5 Ngày

Dịch vụ mở mạng iPhone lock mạng Telus Canada. Áp dụng cho tất cả model iPhone từ 4s đến Xs/XsMax/Xr.

Chỉ áp dụng cho máy sạch cước với tất cả Model máy. Các máy nợ cước / báo mất không làm dịch vụ này.

Máy nợ cước / dính tài khoản sẽ được hoàn tiền về tài khoản.

Bảo hành: Vĩnh viễn với tình trạng Blacklist sau khi unlock luôn là Clean. Không bảo hành với các máy có tình trạng Replace : Yes ( trả bảo hành) hoặc Refurbished: Yes.

Yêu cầu:

- Kiểm tra chuẩn nhà mạng Telus trước khi đặt để tránh mất thời gian và tiền bạc. Sử dụng dịch vụ Kiểm tra nhà mạng + iCloud.

- Không hoàn tiền cho các máy báo mất sử dụng dịch vụ này. Vui lòng sử dụng dịch vụ [ Kiểm tra blacklist nhà mạng Canada ] trước khi đặt hàng .

Thời gian được tính là các ngày làm việc trong tuần. Có thể sẽ chậm trễ do nhà mạng thay đổi chính sách, vui lòng không đặt hàng nếu không thể đợi lâu.

Dịch vụ chỉ hoạt động trong các ngày làm việc. Gửi unlock vào cuối tuần sẽ nhận vào tuần kế tiếp.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Đồng20.000 VND cho 1 ngày145.000 VND
Bạc50.000 VND cho 1 ngày140.000 VND
Vàng100.000 VND cho 1 ngày120.000 VND
Bạch Kim300.000 VND cho 1 ngày100.000 VND